De Stânfries X representeert anno 2024 de vele beurtschepen die onder deze en andere namen en nummers actief waren voor de toenmalige Reederij Stânfries in Leeuwarden. Zij verbonden decennialang provincies met provincies, steden met steden, dorpen met dorpen, dorpen met steden, verbonden zij mensen met mensen. Via een dicht waternetwerk vervoerden zij stukgoederen, landbouwproducten en levende have, maar ook passagiers. In de Museumhaven Leeuwarden, temidden van andere historische bedrijfsvaartuigen, vormt de Stânfries X de laatste trotse herinnering aan de tijden die Friesland en Leeuwarden hun welvaart brachten.

Het bestuur van de Stichting Museumhaven Leeuwarden en de Stichting Vrienden van Stânfries X proberen door middel van scheepsgebonden activiteiten die herinnering levendig te houden. Zij is veel dank verschuldigd aan de overheden en het bedrijfsleven die hier aan bijdragen. Zoals ze dat ook is aan de organisaties die regelmatig van de locatie gebruik maken en de passagiers die jaarlijks aan boord van de Stânfries X van de provincie, haar steden en hun bezienswaardigheden, van het wijdse landschap en onze gastvrijheid willen genieten. Velen zijn fans en Vrienden geworden. Verbinden zit de Stânfries X in haar DNA.

Op zaterdag 22 juni a.s. organiseren de Stichting Museumhaven Leeuwarden en de Stichting Vrienden van Stânfries X in het kader van ‘Fryslân Ferbynt’ een soort familiedag. Voor iedereen die de Stânfries X op enigerlei wijze een warm hart toedraagt: onze vrijwillige schippers, hun maten en familie, Vrienden van Stânfries X (iedereen die ooit als passagier heeft meegevaren is automatisch Vriend), oud-werknemers van de Reederij Stânfries en hun nabestaanden, in- en aanwonenden van de Museumhaven, financiële en materiële ondersteuners. Het is de eerste keer dat dit in deze vorm plaatsvindt en wij willen graag dat u daar bij bent.

Deze speciale dag doort van 12.00 tot 19.00 uur. Maar u bent vrij om te komen en te gaan wanneer u dat wilt. Aanmelden hoeft niet. Wat kunt u verwachten: een openingswoordje door voorzitter Albert Schaafsma, een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Reederij en schip Stânfries, gedichten van Slauerhoff en onze Havendichter Monique Buising, Zij is tevens Troostdichter die bij ons aan boord in de kapiteinshut haar domicilie heeft. Daarnaast is er een expositie van unieke stoommachines plus een scheepsmodel van het zusterschip van de Stânfries X; de Stânfries IX. Gemaakt door Fekke Dijkstra (1927-2013), indertijd stoker/machinist aan boord van de Stânfries IX.

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van boordwerktuigkundige Douwe Schat uit Stroobos beschikt de Stânfries X sinds kort weer over een perfect functionerende Deutz dekmotor. Deze zal later worden gebruikt voor een nieuwe lier(hef)installatie, om het aloude laden en lossen te demonstreren. De dekmotor zal op verzoek worden gestart. Tot slot is er de kleine herdenkingsexpositie van Stânfries-kapitein Bootsma uit Lemmer die in WOII neergestorte geallieerde vliegers uit het IJsselmeer redde, van werken voor het verzet werd beschuldigd, veroordeeld en vlak voor de bevrijding overleed in Duitse gevangenschap.

Het bestuur van de Stichting Museumhaven Leeuwarden en de Stichting Vrienden van Stânfries X heten u graag van harte welkom. En bent u enthousiast… wij zoeken nieuwe vrijwilligers en bestuursleden! Informeer er naar.

Stânfries X Ferbynt wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Fryslân.