Ligplaatsen

Voor alle aanvragen van zowel tijdelijke (passanten) of permanente ligplaatsen in de Museumhaven geldt dat ze aangevraagd moeten worden bij de gemeente.

Passanten

Wilt u als passant in Leeuwarden overnachten en heeft uw schip een monumentale status of doet u mee aan de zogeheten Schepencarroussel, dan kunt u met de havenmeester overleggen of er ruimte is om in de Museumhaven om uw schip af te meren. Telefoon havenmeester Leeuwarden: 058 – 233 87 66.

Voor alle andere informatie over havens, bruggen en ligplaatsen in Leeuwarden, kijkt u op https://www.leeuwarden.nl/nl/pleziervaart-beroepsvaart

Permanente ligplaatsen

U bent eigenaar van varend erfgoed en wilt met uw schip een permanente ligplaats in de Museumhaven van Leeuwarden. De procedure daarvoor begint altijd met een aanvraag bij de afdeling Vergunningen van Gemeente Leeuwarden. Zij informeren u over de procedure en het indienen van de benodigde stukken. Mailadres: vergunningen@leeuwarden.nl

Tijdens deze aanvraagprocedure beoordeelt (mede) Museumhaven Leeuwarden op verzoek van de gemeente of een aanvraag past binnen de kaders van de Museumhaven. Museumhaven Leeuwarden heeft daarvoor een onafhankelijke schouwsommissie met deskundigen, die het bestuur adviseert. Van belang bij de beoordeling zijn naast de monumentale status, de bouwperiode (voor 1950), de zorgvuldigheid van de (voorgenomen) restauratie en de weergave van het tijdsbeeld, de staat van onderhoud, de mogelijke uniciteit (als varend erfgoed of in relatie tot Leeuwarden) en of het schip een aanvulling is op de bestaande Museumhavencollectie.