Prins Hendrikbrug

In nabije toekomst weer beweegbaar?

Prins Hendrikbrug2020-09-15T07:56:55+02:00

Brug in beweging

De Museumhaven bestaat net als iedere haven bij de gratie van vaarbeweging. Doorgaand vaarwater in Leeuwarden is van groot belang voor varend erfgoed en ander recreatief vaarverkeer. Het maakt de binnenstad aantrekkelijk als werk- en leefgebied en daarom streeft Stichting Museumhaven Leeuwarden actief naar het weer openstellen van de Prins Hendrikbrug. In december 2015 heeft de stichting het burgerinitiatief ingediend om de huidige vaste brug uit 1969 te vervangen door een beweegbare versie om recreatievaart via de oostelijke vaarroute weer mogelijk te maken.

Recente ontwikkelingen m.b.t. de Prins Hendrikbrug

Motie in raad Leeuwarden: op termijn oostelijke vaarroute en beweegbare PH- brug

De oostelijke vaarroute en de beweegbare Prins Hendrikbrug in Leeuwarden, zijn toegevoegd aan het Ambitiedocument Verkeer & Vervoer 2019-2050. Een motie daartoe van D66, PvdA, PAL Groenlinks en FNP werd gisteravond met 22 stemmen voor aangenomen.   Het genoemde Ambitiedocument voor de komende dertig jaar van de wethouders Douwstra[...] Lees verder:

Onwrikbaar? Ah nee juh!

Vandaag, morgen en zaterdag bent u van harte welkom aan boord van Stânfries X in de zwaaikom aan de Wirdumerpoortsdwinger. Onderdeks treft u de mini- expositie “Onwrikbaar? Ah nee juh!”. Ambitie en initiatief inspireren! De recreatieve vaarroute door Leeuwarden kent één groot obstakel: de vaste, onwrikbare brug tussen station[...] Lees verder:

13 februari 2020|Label: , , , , , |

Ambities college Leeuwarden: waar is de veilige recreatievaarroute?

Afgelopen weken presenteerden de wethouders Douwstra en De Haan hun Ambitiedocument Verkeer & Vervoer 2019 – 2050. Veel spoorwegambitie en mooie bouwplannen op verdiept spoor. Met een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal om de grotere en zwaardere beroepsvaart van CEMT-klasse V te faciliteren. De wethouders onderschrijven wat de provincie[...] Lees verder:

Initiatief PH- brug aanleiding breed onderzoek

Het burgerinitiatief Beweegbare Prins Hendrikbrug van Museumhaven Leeuwarden heeft geleid tot een volgende stap. Een brede meerderheid sloot zich in de Leeuwarder raad aan bij een motie gisteravond van D'66 en PvdA die het College opdraagt voor september a.s. een breed onderzoek te doen naar effecten en kosten van de[...] Lees verder:

14 april 2015|Label: , , , , , , |

PH- brug beweegbaar: D66 Fryslan roept provincie op zich in te zetten

De nieuwe fractie van D66 in Provinciale Staten heeft bij  monde van fractievoorzitter Margreet Mulder de provincie en alle statenfracties opgeroepen zich in te zetten voor het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrik- brug. De provincie zet zich al jarenlang in voor verbetering van Friesland, onder meer met het[...] Lees verder:

27 maart 2015|Label: , , , |

Historie

De beweegbare Prins Hendrikbrug Leeuwarden is ontstaan aan het water en dankt haar ontwikkeling en bestaan aan de handel en wandel op en aan de kaden en het transport per schip. De ooit zo belangrijke Willemskade wordt vanaf het prille begin in 1869 (!) overbrugd door een schitterende ijzeren draaibrug[...] Lees verder:

7 september 2010|
Ga naar de bovenkant