Stânfries X

Stichting Museumhaven Leeuwarden is sinds mei 2014 eigenaar van de voormalige (stoom)beurtvaarder Stânfries X, die haar vaste ligplaats heeft in de oude zwaaikom aan de Wirdumerpoortsdwinger. Het schip is voor een symbolisch bedrag overgenomen van FB Oranjewoud, destijds de grootaandeelhouder van Friesland Bank, die het schip in 2002 kocht en liet restaureren.

Een schip is bedoeld om te varen en dat doet Stânfries X regelmatig. We maken met betalende passagiers beurtvaarten naar onder andere Dokkum, het is onderdeel van door de Stichting en anderen georganiseerde evenementen en activiteiten en doet wat ze in 1930 ook al deed: ze brengt ieder jaar medio november Sinterklaas tijdens de feestelijke intocht naar de binnenstad

Sinterklaas op de Stânfries X aan de Willemskade, 1935

Stichting

Stânfries X is de enige nog varende nalatenschap van de voormalige NV Reederij Stânfries, die tot midden jaren vijftig was gevestigd aan Willemskade 6 in Leeuwarden, de plek van het huidige FBA State. De stichting houdt als eigenaar van Stânfries X mede de rijke beurtvaartgeschiedenis van de Reederij in stand: nautische cultuurhistorie die wezenlijk deel uitmaakt van het fundament van Friesland. Om dat verhaal te blijven vertellen en de instandhouding van het schip te borgen, is ‘Stichting Vrienden van Stânfries X’ opgericht. Meer informatie over het monumentale schip en hoe u als bedrijf of particulier bij kunt dragen, vindt u op stanfriesx.nl