Prins Hendrikbrug

Van draaibrug naar betonnen plaat naar ... ?

Prins Hendrikbrug2020-09-15T08:28:52+02:00

Historie Prins Hendrikbrug

Leeuwarden is ontstaan aan het water en dankt haar ontwikkeling en bestaan aan de handel en wandel op en aan de kaden en het transport per schip. De ooit zo belangrijke Willemskade wordt vanaf haar prille begin in 1869 (!) overbrugd door een schitterende ijzeren draaibrug met dubbele doorvaart; de brug over deze hoofdvaarroute is van levensbelang voor de handel in de stad.

Snelweg door de stad

De draaibrug waar het altijd wemelt van het volk, houdt het 100 jaar vol. In 1969 wordt de historische brug vervangen door een brede, massieve betonnen versie. Een beweegbare brug is niet meer noodzakelijk vindt het stadsbestuur, omdat het transport over de weg plaatsvindt. En: de brug moet wijken voor een brede autoweg die via onder meer Doelesteeg aan de andere kant van het centrum zal aansluiten op de hagelnieuwe brede Groeneweg. Alras klinkt tegenstand, want Leeuwarden is een prachtige monumentale stad, moeten we wel zo veel gebouwen slopen om het autoverkeer zijn gang te laten gaan?

Betonnen plaat

Het verzet overwint de ingrijpende plannen; de weg door de stad komt er niet, maar die brede betonnen plaat, de Prins Hendrikbrug, ligt al op zijn plek. In alle jaren er na klinkt steeds opnieuw de roep om herstel van de beweegbare brug. Het mag niet baten….

In 2014 kiest de vernieuwde Stichting Museumhaven voor het luid en duidelijk naar voren brengen van het plan voor een nieuwe en weer beweegbare Prins Hendrikbrug. De herinrichting van het Stationsgebied staat op stapel, dit is het moment voor een nieuwe brug nog voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt in 2018.

De Stichting pleit met het burgerinitiatief voor de beweegbare brug voor een nieuwe entree voor de stad, het verbeteren van de oostelijke doorvaart, het stimuleren van verdere ontwikkeling van het gebied tussen station en Blokhuispoort.

Het is zover: initiatief op de agenda!

Op 18 december 2014 wordt het Burgerinitiatief voor een Beweegbare Prins Hendrik-brug ingediend bij de voorzitter van de raad, burgemeester F.Crone; op 23 maart 2015 staat het op de politieke agenda van de gemeenteraad in Leeuwarden. In de raadsvergadering 9 mei 2016 besluit een meerderheid van PvdA, PAL/Groen Links, D’66, FNP, Verenigd Links en Lijst Tilma de wethouder nog dat jaar een uitgewerkt plan op tafel te leggen met voorstellen voor een nieuwe beweegbare brug. Najaar 2016 worden de initiatiefnemers uit Stichting Museumhaven Leeuwarden betrokken bij de planvorming.

Architecten worden uitgenodigd met schetsen voor een nieuwe brug te komen en er worden door de raad keuzes gemaakt uit de ingediende voorstellen. De architecten wordt verzocht om uitwerking. Het lijkt er op dat een nieuwe brug tot de mogelijkheden gaat behoren! En dan…wordt het politiek zwaar weer omdat “het sociaal domein” zo veel extra geld vraagt, dat verschillende projecten in de prullenbak verdwijnen. Er volgen ook weer verkiezingen en daarna besluit het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat in de nieuwe periode (2018-2022) de beweegbare brug er niet zal komen “vanwege de financiele positie van de gemeente”. Onder actuele berichten van de Prins Hendrikbrug leest u het vervolg!

Prins Hendrikbrug in 1935 (foto: A. Klitsch, Beeldbank HCL)

Ga naar de bovenkant