Leeuwarden = water

In bredere zin maakt de Stichting Museumhaven zich sterk voor de functie en betekenis van ‘water’ en recreatief vaarverkeer in de historische binnenstad. Leeuwarden heeft zich ontwikkeld aan en dankzij het water en dankt er haar verbindingen en uitwisseling aan met andere plaatsen en regio’s. De destijdse (agrarische) handel, overslag en dienstverlening aan en langs het water vormde de basis voor de ruimtelijke inrichting met grachten en kades. Die typerende bedrijvigheid is uit de binnenstad verdwenen, maar de beleving van ‘water’ in bredere recreatieve zin is ook nu nog onmisbaar voor de stad, voor haar inwoners en zij die de stad bezoeken.

Recreatievaart welkom

Begin 2020 zijn een aantal recreatie-steigers afgemeerd naast Stânfries X, om kleine bootjes zoals sloepen gelegenheid te bieden af te meren aan de oostzijde van de binnenstad. De steigers zijn in overleg met de gemeente gerealiseerd op initiatief van Stichting Museumhaven, Stichting Praamvaren Leeuwarden en sloepverhuurder Greenjoy.