Museumhaven Leeuwarden

Stichting Museumhaven Leeuwarden beheert in de binnenstad van Leeuwarden de Museumhaven als locatie voor varend erfgoed en is eigenaar van de voormalige beurtvaarder Stânfries X. De Museumhaven strekt zich uit langs de kaden van de Willemskade en de voormalige zwaaikom aan de Wirdumerpoortsdwinger.

De Museumhaven is in 2005 aangelegd op initiatief van zowel gemeente als pleitbezorgers van varend erfgoed. De haven biedt permanente ligplaatsen aan een collectie historische, voormalige bedrijfsvaartuigen van voor 1950. Het gebied met (grotendeels particulier bewoonde) schepen omvat de Willemskade en de Wirdumerpoortsdwinger. Het ‘museum’ is een openbaar en vrij toegankelijk deel van de binnenstad. De schepen zijn vanaf de kade te bewonderen, maar niet toegankelijk, omdat ze particulier eigendom zijn. Op of bij alle schepen vindt u informatie over het betreffende schip, net als op deze website. De beurtvaarder Stânfries X is eigendom van Stichting Museumhaven en op afspraak te bezoeken.

Stichting Museumhaven Leeuwarden ziet op vorming van een gewogen collectie voormalige bedrijfsvaartuigen en een aantrekkelijke woon- werk en leefomgeving voor monumentaal erfgoed en haar bewoners. De stichting promoot met scheepsbewoners en andere organisaties het historische belang, de hedendaagse rol en het behoud en de instandhouding van varend erfgoed. Ze zet kunst en cultuur in om cultuurhistorische waarde zichtbaar te maken en stimuleert dit door middel van activiteiten, verhaal, kennisontwikkeling en educatie.

Overzicht Museumhaven

Hieronder ziet u een overzicht van de Museumhaven en haar omgeving.

Rijke nautische traditie

Nederland is van oudsher een nautisch en maritiem handelsland en kent een rijke traditie van scheeps- en jachtbouw en van het in stand houden van de bedrijfsvaartuigen en plezierjachten die in de loop der eeuwen in ons land zijn gebouwd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) of een van de aangesloten behoudsorganisaties.  Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) is de behoudsorganisatie voor voormalige historische bedrijfsvaartuigen. Dit ‘Historisch Bedrijfsvaartuig’ richt zich op schepen die ouder zijn dan vijftig jaar, gebouwd zijn in Nederland of beeldbepalend zijn voor onze wateren.

De schepen in de Museumhaven zijn grotendeels lid van deze behoudsorganisatie en hebben een monumentenstatus. Op de pagina Schepen leest u hun bijzondere verhalen.