Bestuur

Stichting Museumhaven Leeuwarden en haar steunstichting Stichting Vrienden van StânfriesX zijn vrijwilligersorganisaties en kennen statutair één onbezoldigd bestuur.

De bootsman van Stânfries X zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen en de coördinatie van het onderhoud aan het schip. Het schip wordt bemand vanuit een poule van vaste schippers en maten. Naast de vrijwilligers werken beide stichtingen samen met maatschappelijke en professionele partners op het gebied van onderhoud, zoals Stadswerf Leeuwarden.

Activiteiten in de Museumhaven en/of op de particulier bewoonde schepen in de haven kunnen initiatieven zijn van zowel het bestuur als van bewoners van de schepen. De Stichting Museumhaven organiseert ook samen met anderen activiteiten in en rond de haven. Wilt u ook iets organiseren in de haven of op of bij Stânfries X (vlaggenschip van Stichting Museumhaven), dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit:

  • Albert Schaafsma (voorzitter, UBO)
  • Bauke Aalbers (secretaris, UBO)
  • Wouter Onrust (penningmeester,UBO)
  • Marleen Griep (tot 20 april 2023, algemeen bestuurslid/fondsenwerving (UBO))
  • Sietse Smid (UBO)

Bootsman: Hans Spiekstra

Schippers: (bekijk de portretten »)

  • Siete Meeter
  • Herre Haarsma
  • Robert Rinzema
  • Klaas de Boer

Voor het onderhoud aan Stânfries X werkt Stichting Museumhaven Leeuwarden samen met Stadswerf Leeuwarden op Oldegalileën en voor de voortstuwingsinstallatie met Douwe Schat (D. Schat Scheepsmotoren, Stroobos). Tevens is Fred Matthée als adviseur instandhouding op vrijwillige basis betrokken bij Stânfries X.

Officieel

Stichting Museumhaven Leeuwarden staat ingeschreven in het Handelsregister (nummer 0116249) en geldt als ANBI-instelling (RSIN-nummer 81458145). De jaarverslagen en resultatenrekeningen kunt u rechts in beeld downloaden. Haar steunstichting Vrienden van Stânfries X staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77623045 en geldt eveneens als ANBI-instelling. Beide stichtingen zijn vrijwilligersorganisaties.

Beleid