De beweegbare Prins Hendrikbrug

Leeuwarden is ontstaan aan het water en dankt haar ontwikkeling en bestaan aan de handel en wandel op en aan de kaden en het transport per schip. De ooit zo belangrijke Willemskade wordt vanaf het prille begin in 1869 (!) overbrugd door een schitterende ijzeren draaibrug met dubbele doorvaart; het kunnen passeren van de schepen is van levensbelang voor de aan – en afvoer van de handel in de stad.

Snelweg door de stad

De functionele draaibrug die dag in dag uit mensen trekt die naar de passerende schepen komen kijken, zal het 100 jaar volhouden; in 1969 wordt de historische brug vervangen door een brede, massieve betonnen versie. Een beweegbare brug is niet meer noodzakelijk vindt het stadsbestuur en bovendien, de brug moet wijken voor de idee dat het nog moderne autoverkeer geen strobreed in de weg gelegd zal worden. Er zijn plannen om het autoverkeer over de nieuwe brede vaste brug dwars door de stad te leiden naar de andere kant van het centrum.

De binnenstad zal doorsneden worden door een brede weg die via onder meer Doelesteeg aan de andere kant van het centrum zal aansluiten op de dan hagelnieuwe brede Groeneweg. Alras klinkt tegenstand, want Leeuwarden is een prachtige monumentale stad, moeten we wel zo veel gebouwen slopen om het autoverkeer zijn gang te laten gaan?

Betonnen plaat

Het verzet overwint de ingrijpende plannen; de weg door de stad komt er niet, maar die brede betonnen plaat, de Prins Hendrikbrug, ligt al op zijn plek. In alle jaren er na klinkt steeds opnieuw de roep om herstel van de beweegbare brug. Het mag niet baten….

In 2014 kiest de vernieuwde Stichting Museumhaven voor het luid en duidelijk naar voren brengen van het plan voor een nieuwe en weer beweegbare Prins Hendrikbrug. De herinrichting van het Stationsgebied staat op stapel, dit is het momeht voor een nieuwe brug voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt in 2018.

De Stichting pleit met de beweegbare brug voor een nieuwe entree voor de stad, het verbeteren van de oostelijke doorvaart, het stimuleren van verdere ontwikkeling van het gebied tussen station en Blokhuispoort, het nieuwe centrum van de Culturele Hoofdstad.

Het is zover; initiatief op de agenda!

Op 18 december 2014 is hetBurgerinitiatief voor een Beweegbare Prins Hendrik-brug ingediend bij de voorzitter van de raad, burgemeester F.Crone; op 23 maart 2015 staat het burgerinitiatief op de politieke agenda van de gemeenteraad in Leeuwarden. Een historische dag om een gemiste kans weer goed te maken.

Een nieuwe entree

Niet onbelangrijk: het is het ideale moment om Leeuwarden weer een nieuwe aansprekende entree te geven naar de binnenstad. Tijd voor een nieuwe brug, tijd voor een nieuwe entree.

Eerehaag Leeuwatden 1892

In 1892 tuigt de stad Leeuwarden een schittrende erehaag op als entree voor het koniklijk bezoek van de nieuwe koninging Emma.

9 mei 2016: Politiek neemt verrassend besluit

In de vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden valt op 9 mei 2016 een besluit. Een meerderheid van PvdA, PAL/Groen Links, D’66, FNP, Verenigd Links en Lijst Tilma dient een motie in de wethouder te verzoeken nog dit jaar een uitgewerkt plan op tafel te leggen met voorstellen voor een nieuwe beweegbare Prins Hendrikbrug. De politieke meerderheid kiest er daarmee voor het onderwerp niet zomaar over de verkiezingen heen te laten tillen omdat er nu geen geld zou zijn. Najaar 2016 weten we mee; de initiatiefnemers uit Stichting Museumhaven Leeuwarden worden betrokken bij de planvorming.