De nieuwe fractie van D66 in Provinciale Staten heeft bij  monde van fractievoorzitter Margreet Mulder de provincie en alle statenfracties opgeroepen zich in te zetten voor het weer beweegbaar maken van de Prins Hendrik- brug.

De provincie zet zich al jarenlang in voor verbetering van Friesland, onder meer met het Friese Merenproject. De beweegbare PH- brug past in die gedachte omdat zij hoofdstd Leeuwarden, Dokkum en Lauwersmeer voor veel watersporters dichterbij brengt en . Voor de provinciale D66- fractie alle reden het initiatief uit de hoofdstad van harte aan te bevelen bij alle andere fracties en het nieuwe provinciebestuur.

Maandagavond 30 maart a.s.debatteert de raad met het Leeuwarder College over het plan om Leeuwarden weer een beweegbare Prins Hendrikbrug te geven en zo ook de binnenstad een entree van betekenis te geven.