De voormalige beurtvaarder Stânfries X gooit voor de laatste keer dit jaar de trossen los voor 2 beurtvaarten met passagiers. Van Leeuwwarden naar Dokkum (vrijdag 27 aug. a.s.) en van Dokkum naar Leeuwarden (zondag 29 aug. a.s.) Vaar mee en geniet van reizen, verhalen en ontmoeting !

Na de beurtvaarten op Grou varen we dit weekend naar en van Dokkum. De Admiraliteitsstad doen we aan vanwege de ‘Weken van de Admiraal’ die deze nazomer worden georganiseerd als alternatief voor de befaamde Admiraliteitsdagen.

Op vrijdag 27 augustus vaart Stânfries X over de Dokkumer Ee van Leeuwarden naar Dokkum (enkele reis). Vertrek om 11 uur vanaf de hoek Willemskade / Prins Hendrikbrug. Op zondag 29 augustus vaart Stânfries X vanuit het centrum van Dokkum (ligplaats aan de Diepswal) terug naar Leeuwarden en meert weer af aan de Willemskade (enkele reis). De fietsen kunnen mee!

Coronaproof

Meevaren met Stânfries X betekent genieten van het water en van ontmoeting en verhaal. We houden aan boord ook deze zomer de 1,5 meter in ere. Mocht het kabinet later deze zomer besluiten maatregelen te verscherpen, dan gelden die uiteraard ook aan boord.

Kosten
€ 35,00 per persoon, € 2,50 voor de fiets. Geheel verzorgd, inclusief lunch.

Meld je aan!

Let op: we nemen maximaal 12 passagiers mee. Meevaren met Stânfries X betekent tijdig aanmelden: doe dat per email via info@museumhavenleeuwarden.nl met opgave van aantal opvarenden en naam, adres, woonplaats. Onze mailbevestiging is uw bewijs van inschrijving en aansluitend ontvangt u nadere informatie.

Met uw deelname steunt u de instandhouding van het bijzondere varend erfgoed Stânfries X. Dank!!

Tijd voor de beurtvaart!