Uitnodiging

Op 30 april aanstaande vindt om 15.00 uur, aan boord van de voormalige beurtvaarder Stânfries X, gelegen aan de Wirdumerpoortsdwinger in Leeuwarden, de officiële installatie van de Troostdichter van Leeuwarden plaats.

We zijn blij dat Monique Buising, onze Havendichter sinds het voorjaar van 2021, ook als Troostdichter aan boord van de Stânfries X haar domicilie heeft gekozen. In de voormalige kapiteinshut op het achterdek zal ze op geregelde tijdstippen en op afspraak aanwezig zijn.

Verlies en troost zijn onderwerpen die als een rode draad door het werk van Monique Buising lopen. Oprichter/Troostdichter van de Stichting ‘Troosthuisje’, Boudewijn Betzema, herkende dit. Hij zet zich al geruime tijd, vanuit een brugwachtershuisje in Zwolle, in om basale behoeften als aandacht en compassie in de samenleving, niet te laten verdwijnen. Hij doet dit door middel van een nieuwe kunstvorm: het aanbieden van dichtkunst door middel van een Troostdichter. Dit concept is op haar beurt door Monique Buising herkend en geadopteerd:

‘Troost je met de gedachte dat er altijd iemand is die naar je luistert. Ik luister naar je zonder verwachtingen, met een open blik en geopend hart. Ik ben er voor je en je mag komen met alles wat je dwarszit of pijn doet. Het is nooit te laat voor troost. Het kost je niets, alleen een beetje moed.’

Het bestuur van Stichting Museumhaven Leeuwarden en Stichting Stânfries X nodigt u van harte uit bij de installatie aanwezig te zijn. De Stânfries X zal om 15.00 uur afmeren in de zwaaikom om de Troostdichter van Leeuwarden aan u te presenteren. Daarna is er gelegenheid om in informele sfeer, op de scheiding van wal en water, met haar en met haar ideeën en gedichten kennis te maken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Albert Schaafsma, voorzitter.