Voorzitter Chris Borsten van Stichting Museumhaven Leeuwaarden heeft gisteravond het burgerinitiatief aaangekondigd voor een beweegbare Prins Hendrikbrug tijdens het Politiek Podium in de gemeenteraad.

Museumhaven Leeuwarden heeft steun uit brede kring om het initiatief over enkele weken in te dienen; de argumenten zijn helder:

  • Herstellen van de oostelijke vaarroute door Leeuwarden;
  • Verbetering van de doorvaart vanuit Grou door Leeuwarden naar Dokkum en verder naar de Lauwersmeer;
  • Ontsluiten en ontwikkelen van de oostkant van de Leeuwarder binnenstad tussen Harmonie en Blokhuispoort;
  • Weer volledig gebruik kunnen maken van de bestaande rijke infrastructuur van grachten en kanalen in Leeuwarden uit zowel stedenbouwkundige als economische overwegingen;
  • Een beweegbare Prins Hendrikbrug is een voorwaarde voor verdere dynamische en kwalitatieve ontwikkeling van de stad, die darmee ook een breed, provinciaal belang dient.

Binnenkort is het tijd het burgerinitiatief in te dienen, om de beweegbare Prins Hendrikbrug ook daadwerkelijk voor 2018 gereed te hebben.