Waterfront Leeuwarden

Waterfront Leeuwarden, investeren in de waterrijke hoofdstad van Fryslan

Een betere bereikbaarheid van het Leeuwarder waterfront en het versterken van de verbinding tussen water en stadsleven. Leeuwarden heeft alle reden om te investeren in een aantrekkelijker waterfront, zowel voor de watersporter als de toerist die watertoerist kan worden. Gemeente en provincie maken de komende twee jaar de uitvoering mogelijk van een aantal projecten langs het water; Leeuwarden Waterfront. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Isabelle Diks presenteerden vanmiddag de plannen waar bijna 1,5 miljoen euro mee gemoeid is; tweederde betaald door provincie Fryslân en eenderde door gemeente Leeuwarden. De zo gewenste Prins Hendrikbrug staat niet in het plan; de als bottleneck omschreven brug is aan de orde gekomen, maar voor Waterfront is het investeringsniveau van de nieuwe brug te hoog en de realisatietermijn te kort (2015- 2016). Wat gebeurt er wel de komende twee jaar?

Aanleg cruisseschepen

Een degelijke en goed voorziene aanlegplaats voor cruiseschepen aan de Snekertrekweg; het aantal van 25 cruiseschepen per jaar kan omhoog als de aanleg voor deze schepen in de stad beter wordt. Niet alleen komen er een aanlegsteiger en meerpalen, er komen vooral ook goede voorzieningen (vuilwater, drinkwater en afval) en wordt de op- en afstap naar de Snetertrekweg verbeterd. De aanlegsteiger kan als er geen cruiseschepen liggen, door de waterrecreatie worden gebruikt.

Blokhuispoort vanaf water ontsluiten

Rond de zonnige kant van de Blokhuispoort komt een zogeheten boardwalk met een terras aan het water; de steiger krijgt bovendien een elektrisch oplaadpunt. De bereikbaarheid van de Blokhuispoort vanaf het water wordt zo mogelijk vooruitlopend op de verbouwing van het monumentale gebouw in de loop van de komende jaren. Helaas staat in dit projectplan (nog) niet de verbinding van deze prachtige boardwalk van Blokhuispoort naar Beurs en Museumhaven- zoals in de aanloop naar het plan als optie is gesuggereerd door Stichting Museumhaven-  maar wellicht kan dat met steun van een aantal wakkere raadsleden alsnog gerealiseerd worden.

Doorvaart van en naar Groene Ster

De doorvaart van het centrum naar de Groene Ster en de Wielen wordt mogelijk door bij Schilkampen een doorsteek te maken. Het verbinden van Cammingahaburen met de stad is wezenlijk voor de beleving en de mogelijkheden van inwoners en waterrecreanten. Een andere routeverbetering zit in de brug van Goutum (in de Tearnsteryk) die wordt opgehoogd tot 1.50 meter om de sloepenroute naar Grou te verbeteren.

Stadsstrand

En jawel, Leeuwarden zou geen hippe stad zijn  als het geen stadsstrand krijgt! Het loungestrand, SUP-locatie, plek om SUPboards te stallen en aanlegplek om te chillen is bedacht op een klein gedeelte van de NDC- parkeerplaats (Sixmastraat), tegen het spoor en aan de Potmarge, dus op een paar honderd meter varen van de Museumhaven en Blokhuispoort. Het strand is een initiatief van Greenjoy dat onder meer de elektrische sloepen bij de Beursbrug verhuurt; het is het enige project binnen Waterfront dat mede door een private partij betaald wordt.

Naast deze projecten wordt geinvesteerd in betere promotie en acquisitie; zo komt er in elk geval weer een nieuwe waterkaart van Leeuwarden en omgeving.

Relatie met PH- brug

Leeuwarden wordt door met de projecten aantrekkelijker voor de watersporter en voor de toerist die het water wil ontdekken. Het plan is (weer) een stap om de potentie van het water beter te benutten. Er kan meer, veel meer om de economische potentie van het water in de stad op te krikken; wensen zijn en blijven er. Meer op- en afstapplaatsen voor de bootvaarder die de stad wil verkennen of een terrasje wil pakken, ophoging van onzinnig lage bruggen in de Potmarge en natuurlijk een beweegbare Prins Hendrikbrug. Over de brug zegt het Waterfrontplan: “Mocht de Prins Hendrikbrug op termijn vervangen worden, dan sluiten de gerealiseerde pojecten daar goed op aan.”