Erfgoedlijst

Varend efgoed moet behouden blijven, vindt Tweede Kamer met nieuwe wet in de hand

Op initiatief van het Sneker Tweede Kamerlid Jaques Monasch heeft de Kamer gisteren de Erfgoedwet aangenomen. Doel van de wet is onder meer de uitstroom van varend erfgoed uit Nederland tegen te gaan. Nederlandse wetgeving (met name het Bouwbesluit) is sternger dan wetgeving in ons omringende landen. Regelmatig verdwijnt een bijzonder historisch schip de grens over door minder regels en lagere kosten elders.

Behoudsorganisaties van varend erfgoed, waaronder Stichting Museumhaven Leeuwarden, hebben in een uitgebreide notitie bij de Tweede Kamer gepleit voor meer aandacht voor varend erfgoed in wetten als het Bouwbesluit en afstemming tussen  ministeries. Het lijkt er op dat de Kamer zich met de nieuwe wet en een op te stellen Erfgoedlijst sterk wil maken voor beter behoud van bijzondere schepen, zoals bijvoorbeeld in Museumhaven Leeuwarden de voormalige beurtvaarder Stanfries X, de stoomsleper Maarten, de Walschokker WUTA en de diverse skutsjes en tjalken.

Een versoepeling van het Bouwbesluit zou een volgende stap zijn om het unieke karakter van al het erfgoed te behouden. De zienswijze van de Kamer dat aantrekkelijke historische schepen in museumhavens net als historische gebouwen aantrekkelijk zijn voor een stad door, wordt uiteraard van harte ondersteund door Museumhaven Leeuwarden.