In de LC van vandaag schrijft Pieter de Groot een prachtige column over straatnamen naar aanleiding van het benoemen van de westelijke ringweg naar oud- burgemeester Johannes Brandsma. Aan het einde van zijn zaterdagse verhandeling memoreert De Groot Oepke Santema, provinciaal ambtenaar, amateurhistoricus en van 1949 tot 1967 raadslid voor de CHU.

Santema verzet zich als een van de zeer weinigen destijds tegen ” historisch verantwoorde ingrepen” als de demping van Het Vliet en het vervangen van de prachtige beweegbare Prins Hendrikbrug door een vaste oeververbinding. Het laatste besluit was voor hem de druppel. ” Heeft Leeuwarden dan geen belang bij een doorgaande verbinding voor schepen?”, vroeg hij zich af. ” Beseft men dan niet dat men de stad door zo’n voorstel aan te nemen, ernstig benadeelt?”

“Het besef”, zo schrijft De Groot ” is er een halve eeuw  later wel…zo is gebleken. Het wachten is op een schip met geld. Laten we de brug alvast Oepke’s brêge noemen.”