Ruud Filarski: Tegen de stroom in, Twee eeuwen Binnenvaart en Vaarwegen

Ruud Filarski: Tegen de stroom in, Twee eeuwen Binnenvaart en Vaarwegen

‘Tegen de stroom in’ is een net verschenen standaardwerk over de ontwikkeling van de Nederlandse binnenvaart en vaarwegen.Mooi en rijkelijk geillustreerd, goed en compleet beschreven. Schrijver van het boek is oud Rijkswaterstaat- man Ruud Filarski. Ook de (strijd om) binnenvaart in het noorden en Friesland met o.a. Reederij Stanfries komt aan bod. 

In de laatste twee eeuwen heeft de Nederlandse binnenvaart zich ontwikkeld van de traditionele vervoerswijze met zeilschepen en trekschuiten tot een moderne bedrijfstak met containerschepen en duwstellen. Zowel in het internationale als het binnenlandse vervoer neemt de binnenvaart een prominente plaats in.

Van windkracht tot duwvaart

Tegen de stroom in beschrijft als eerste de volledige geschiedenis van de binnenvaart en de vaarwegen in Nederland weergeeft. Het begint met een beschrijving van de kleinschalige Nederlandse binnenvaart aan het begin van de negentiende eeuw, die geheel op windkracht en paardenkracht was gebaseerd. Vervolgens laat dit boek zien hoe het vervoersysteem zich via de stoomvaart, de sleepvaart, het motorschip en de duwvaart ontwikkelde tot de huidige, grootschalige, internationaal georiënteerde bedrijfstak.

Veranderende sociale positie schippers

Filarski beschrijft de ontwikkeling van het binnenvaartgoederenvervoer en de vloot en gaat uitvoerig in op de concurrentiestrijd tussen de binnenvaart, de spoorwegen en het wegtransport. Ook de veranderingen van de organisatie van het binnenvaartvervoer komt aan bod, net als de strijd tussen verladers, reders en schippers, de opkomst van de schippersbonden, het ontstaan en verdwijnen van de schippersbeurzen en de veranderende sociale positie van de schippers.

Ontwikkeling vaarwegen

Een belangrijk aandachtspunt in dit boek is de ontwikkeling van het vaarwegennet en de rol die de overheid en belangengroepen als de grote zeehavens, grote steden, Kamers van Koophandel, reders, schippers, milieubeweging en de recreatievaart daarbij speelden. Kortom, een compleet overzichtswerk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de binnenvaart.