Leeuwarden- ARK Fryslan organiseerde op donderdag 13 november Studio LWD2018 met ca. 40 internationale studenten van de Politecnico di Milano en hun deeltijd hoogleraar Marc A.Visser, tevens directeur van Hûs en Hiem. De studenten presenteerden hun onderzoek naar de impact van 14 voormalige Culturele Hoofdsteden op steden en inwoners en die Leeuwarden kan leren als Culturele Hoofdstad 2018.

Gebruik infra van grachten

Zorg dat je gedragen wordt door je inwoners, blijf vooral jezelf, maak gebruik van bestaande gebouwen en ga meer, veel meer met jullie infrastructuur van grachten en kanalen  doen, is samengevat hun boodschap. En: zorg dat wat je doet, een goede nalatenschap vormt voor je stad en haar inwoners. De studenten werken de komende maanden hun suggesties voor Leeuwarden verder uit. Marc Visser en diverse studenten zien grote kansen in de infrastructuur van grachten en kanalen, zeker als de Prins Hendrikbrug weer beweegbaar wordt.

Brug is voorwaarde

Marc Visser verwoordde desgevraagd de roep om het vervangen van de brug heel duidelijk: “…het is een destijds grote misser geweest, die je zo snel mogelijk moet herstellen. Juist een beweegbare brug is van groot belang voor verdere ontwikkeling van Leeuwarden. Maak de cirkel van bevaarbare grachten weer rond.” De directeur van Hûs en Hiem neemt de Prins Hendrikbrug mee in het nadere onderzoek dat zijn studenten de komende twee maanden gaan doen, juist omdat hij de nieuwe beweegbare brug als belangrijke voorwaarde ziet voor kansrijke ontwikkeling en als wezenlijk onderdeel van een goede, herkenbare entree van vanaf het station naar de stad.